Organisation

BioArctic är organiserat för att ha alla nödvändiga kompetenser och kunskaper som ett innovativt biofarmabolag i världsklass behöver. Organisationen består av högutbildade och forskningsinriktade medarbetare och konsulter med gedigen erfarenhet av att utveckla läkemedel från idé till marknad.

BioArctics bolagsledning och styrelse består av väl sammansatta grupper med kompetens och erfarenhet från ledande akademiska positioner samt omfattande industri- och affärsbakgrund.

BioArctics laboratorier och kontor finns i centrala Stockholm och där arbetar ett 60-tal medarbetare och konsulter. För att bedriva en effektiv verksamhet med en relativt liten organisation anlitar BioArctic nyckelkonsulter för specifika uppdrag och för arbetsuppgifter inom kompetensområden som vi saknar eller endast periodvis har behov av.