Skip to content

Nya lecanemab-data presenterade vid AD/PD™-kongressen 2023

BioArctic och dess partner Eisai har presenterat nya resultat relaterade till lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) – en antikropp riktad mot protofibriller av amyloid beta (Aβ) för behandling av Alzheimers sjukdom – vid den årliga AD/PD™-kongressen (The International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases and related neurological disorders). Presentationerna innehöll analyser av amyloidrelaterade avbildningsavvikelser (ARIA) vid behandling med trombocythämmande och blodförtunnande läkemedel, förekomsten av isolerad ARIA-H, samt hälsorelaterad livskvalitet (QOL), baserat på resultaten av fas 3-studien Clarity AD med lecanemab. Vidare höll BioArctics grundare, professor Lars Lannfelt, en presentation avseende lecanemabs specifika verkningsmekanism.