Skip to content

Nya data publicerade för ABBV-0805 i Neurobiology of Disease

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 8 november 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) har publicerat en artikel i Neurobiology of Disease som beskriver nya prekliniska data för anti-α-synuklein-antikroppen ABBV-0805. Artikeln innehåller data som visar på ABBV-0805:s förmåga att selektivt binda lösliga skadliga α-synuklein-aggregat.

Artikeln med titeln ABBV-0805, a novel antibody selective for soluble aggregated α-synuclein, prolongs lifespan and prevents buildup of α-synuclein pathology in mouse models of Parkinson’s disease fokuserar på prekliniska data som ger stöd för fortsatt utveckling av ABBV-0805 för Parkinsons sjukdom. Data visar att ABBV-0805 selektivt binder lösliga skadliga α-synuklein-aggregat såsom oligomerer och protofibriller. Dessutom visar ABBV-0805 en dosberoende minskning av både lösliga och olösliga α-synuklein-aggregat i mushjärna, vilket förhindrar att α-synuklein sprids, fördröjer försämring av motororiken och förlänger livslängden. Vidare har bindning av ABBV-0805 till patologiskt α-synuklein i hjärnprover från patienter med Parkinsons sjukdom också påvisats.

– Det är glädjande att se vår fina data för ABBV-0805 publicerade i en peer-reviewed tidskrift. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av denna antikropp som en potentiell sjukdomsmodifierande behandling för patienter med Parkinsons sjukdom, säger BioArctics Head of Research Johanna Fälting.

Artikeln är tillgänglig gratis på http://doi.org/10.1016/j.nbd.2021.105543.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se 
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se 
Tel: + 46 704 10 71 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november, kl. 08.00 CET.

Om ABBV-0805
Läkemedelskandidaten ABBV-0805 är en monoklonal antikropp som är designad för att selektivt binda och eliminera aggregerade former av alfa-synuklein, såsom oligomerer och protofibriller, som medverkar i neurodegenerativa sjukdomar inklusive Parkinsons sjukdom. Målet är att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet i Parkinsons sjukdom.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.