Skip to content

Nya data om lecanemab presenteras på Alzheimers Association International Conference (AAIC)

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 21 juli 2021 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai kommer att hålla flera presentationer vid Alzheimers Association International Conference (AAIC), som hålls på plats i, och virtuellt från, Denver, Colorado den 26 till 30 juli 2021. Presentationerna kommer att delge nya data om den protofibrillspecifika anti-amyloid-beta-antikroppen lecanemab (BAN2401), för vilken amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, nyligen beviljade Breakthrough Therapy designation.

Presentationerna om lecanemab inkluderar muntliga presentationer om den preliminära analysen av den kliniska effekten av lecanemab efter 18 månaders behandling i den öppna förlängningen av fas 2b (201 studien) hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom samt preliminär screening och ingångsvärden för fas 3-studien, AHEAD 3-45, för preklinisk asymtomatisk Alzheimers sjukdom.

Eisais muntliga presentationer

Läkemedelskandidat/Presentationsnummer Ämne, tid och dag 
(US Mountain Daylight Time)

Lecanemab

Presentationsnummer 53143

AHEAD 3-45 Study: Preliminary Screening and Baseline Characteristics from a Placebo-Controlled, Double-Blind Study Evaluating Lecanemab Treatment in Participants with Preclinical Alzheimer’s Disease and Elevated (A45 Trial) and Intermediate (A3 Trial) Amyloid

Muntlig presentation: 29 juli (tors) 8:00-9:15

Lecanemab

Presentationsnummer 57780

Preliminary Assessment of the Clinical Effects of Lecanemab Following 18 Months of Treatment in the Open Label Extension of the Phase 2 Proof of Concept Study, BAN2401-G000-201, in Subjects with Early Alzheimer's Disease

Muntlig presentation: 29 juli (tors) 13:00-14:15

 

Eisais posterpresentationer

Läkemedelskandidat/Posternummer

Ämne, tid och dag 
(US Mountain Daylight Time)
Lecanemab
Posternummer 54331

Baseline Characteristics for Clarity AD: A Phase 3 Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, 18-Month Study Evaluating Lecanemab (BAN2401)

Virtuellt på begäran

Lecanemab
Posternummer 57760

Plasma Aβ42:40 Ratio Tracks with Changes in Brain Amyloid PET SUVr in the Core and Open Label Extension of the Phase 2 Proof of Concept Study BAN2401-G000-201 Following Treatment with Lecanemab in Subjects with Early Alzheimer's Disease

Virtuellt på begäran

Lecanemab
Posternummer 55360

Video Imaging of Structural Dynamics of Amyloid β Protofibrils

 

Virtuellt på begäran

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80