Mål och strategi

BioArctics mål är att bygga en innovativ och konkurrenskraftig portfölj av produktkandidater, diagnostik och teknologi för de indikationer som vi är aktiva inom, genom dels intern forskning och utveckling, dels forskningssamarbeten med strategiska partners.

BioArctics forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs i linje med denna strategi.

Viktiga element i BioArctics strategi är följande:

  • Vidareutveckla och utöka portföljen av innovativa produktkandidater inom attraktiva indikationsområden med stora medicinska behov.
  • Accelerera utvecklingen av portföljens diagnostiska metoder och teknologier relaterade till läkemedelsutvecklingen.
  • Utvärdera möjligheter till ytterligare strategiska samarbeten och partnerskap för utveckling och kommersialisering av produktkandidater.
  • Bygga en försäljningsorganisation på utvalda marknader för egen marknadsföring och försäljning av godkända produkter.
  • Främja en attraktiv miljö för forskning och utveckling samt humankapital.