Ledningsgrupp

Gunilla Osswald
Gunilla Osswald
Verkställande direktör

I nuvarande befattning sedan 2014, anställd sedan 2013. Över 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Framgångsrikt drivit projekt från preklinisk och klinisk utveckling till regulatoriskt godkännande och produktlansering samt drivit in- och utlicensiering av läkemedelsprojekt. Ledande positioner på Astra/AstraZeneca under 1985-2013, bland annat som vice president med ansvar för produktportföljen inom neurodegenerativa sjukdomar

Född: 1961
Utbildning: Apotekare 1983 och doktor i biofarmaci och farmakokinetik vid Uppsala universitet 1994
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i PledPharma AB (publ), SpineMedical AB och styrelsesuppleant i LPB Sweden AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i SP Process Development AB, SpineMedical Sverige AB och LPB Sweden Holding AB
Innehav*: 33 800 B-aktier, köpoptioner som berättigar till förvärv av 66 270 B-aktier och 100 000 personaloptioner

Jan Mattsson
Jan Mattsson
Vice President Finance, Chief Financial Officer

I nuvarande befattning sedan 2017. Över 30 års erfarenhet av ekonomi och finans, bland annat CFO i Sefina Finance AB, Allenex AB, Argnor Wireless Ventures AB, Logitall AB och Investment AB Kinnevik

Född: 1960
Utbildning: Civilekonomexamen, Örebro universitet, 1984
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Sefina Svensk Pantbelåning AB och Humidus AB
Innehav*: 33 000 B-aktier (privat och genom Almsäter Interim Management AB), köpoptioner som berättigar till förvärv av 9 270 B-aktier och 20 000 personaloptioner

Tomas Odergren
Tomas Odergren
Chief Medical Officer

I nuvarande befattning sedan 2020. Tidigare Senior Director Clinical Strategy på BioArctic.

Över 20 års erfarenhet läkemedelsindustrin i ledande positioner inom klinisk forskning på AstraZeneca och H Lundbeck.

Född: 1959
Utbildning: Läkarexamen och specialistutbildning i neurologi, Med Dr Karolinska Institutet, Farmaceutisk medicin EUCOR/ECPM Certifierad
Andra pågående uppdrag: Senior Clinical Consultant GKeller Consulting
Tidigare uppdrag (senaste 5 åren): Chief Specialist ICR Neurology H Lundbeck A/S (2015-2017)
Innehav*: 2 200 B-aktier

Gunilla Andersson
Gunilla Andersson
Senior Director HR

I nuvarande befattning sedan januari 2019. Kontrakterad sedan 2014. De första två åren för olika HR-relaterade uppdrag och sedan 2016 kontrakterad i rollen som Director HR. Närmare 30 års erfarenhet som HR-konsult och HR-chef från utbildningsorganisationer och läkemedelsbolag som bland annat Pharmacia och Novartis. De senaste 17 åren har hon drivit egen verksamhet inom HR, ledarskap och rekrytering

Född: 1961
Utbildning: Fil.kand. från linjen för personal- och arbetslivsfrågor med inriktning på arbetsrätt, Lunds universitet 1990
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 20 000 personaloptioner

Johanna Fälting
Johanna Fälting
Vice President Translational Science & Pharmacology

I nuvarande befattning sedan januari 2018, anställd sedan 2012. 18 års erfarenhet av neurovetenskap/farmakologi, läkemedelsforskning, translationell vetenskap och utveckling inom global läkemedelsindustri och bioteknik

Född: 1972
Utbildning: Doktor i fysiologi, Stockholms universitet 2001; licentiatexamen i fysiologi, Stockholms universitet, 1997; masterexamen i biologi, Stockholms universitet, 1995
Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Biozoul AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav*: 24 135 B-aktier, köpoptioner som berättigar till förvärv av 14 220 B-aktier och 20 000 personaloptioner

Lars Lannfelt
Lars Lannfelt
Senior Vice President för samarbeten med universitet

Adjungerad till ledningsgruppen. I nuvarande befattning sedan september 2018. Grundare av BioArctic med Pär Gellerfors 2003. Styrelseledamot och ett antal uppdrag och roller inom bolaget sedan dess. Mer än 35 års erfarenhet från forskning inom Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Professor i geriatrik vid Uppsala universitet 2001, seniorprofessor 2016 och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) sedan 2004

Född: 1949
Utbildning: Läkarexamen 1978; specialist i psykiatri 1987; doktorsavhandling vid Karolinska Institutet 1990; docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet 1993; specialist i geriatrik 2000
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i BioArctic AB, Demban AB och LPB Sweden AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Demban Förvaltning AB, SpineMedical Sverige AB, SpineMedical AB och LPB Sweden Holding AB
Innehav*: 8 639 998 A-aktier och 22 723 707 B-aktier genom Demban AB

Mikael Moge
Mikael Moge
Vice President Chemistry, Manufacturing & Control and Protein Chemistry

I nuvarande befattning sedan januari 2018, anställd sedan 2012. 20 års erfarenhet från läkemedelsutveckling och 15 års erfarenhet som forsknings- och utvecklingschef inom processutveckling och GMP-tillverkning. Tidigare sektionschef inom Process R&D på AstraZeneca

Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör kemiteknik, Kungliga Tekniska högskolan; teknologie doktor organisk kemi, Kungliga Tekniska högskolan
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: Köpoptioner som berättigar till förvärv av 6 825 B-aktier och 20 000 personaloptioner

Christer Möller
Christer Möller
Vice President Pre-Clinical Development, Chief Scientific Officer

I nuvarande befattning sedan 2006. 20 års erfarenhet av utveckling av proteinläkemedel från idé till klinisk prövning bland annat i ledande positioner från mindre biotech/läkemedelsbolag, bland annat Zymenex A/S. Därutöver en omfattande akademisk erfarenhet där han drivit forskningsprojekt om tillväxtfaktorer samt preklinisk forskning inom diabetes

Född: 1959
Utbildning: Fil. Kand., Biologi, Stockholms universitet, 1983; doktor i Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 1992
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 35 505 B-aktier, köpoptioner som berättigar till förvärv av 8 265 B-aktier och 20 000 personaloptioner

Nora Sjödin
Nora Sjödin
Vice President Regulatory Affairs

I nuvarande befattning sedan januari 2018, anställd in 2017. 25 års erfarenhet i ledande positioner från global Regulatory Affairs i bolag som AstraZeneca, NDA Regulatory Service och Pharmalink. Den gedigna erfarenheten omfattar regulatoriska frågor från projekt i tidig utveckling till godkända läkemedel på marknaden

Född: 1957
Utbildning: Legitimerad sjuksköterska 1978, Fil. Kand. 1982
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –
Innehav: 2 000 B-aktier och 20 000 personaloptioner