Ledningsgrupp

Gunilla Osswald
Gunilla Osswald

Anställning och roll
Vd sedan 2014. Anställd i bolaget sedan 2013.

Född
1961

Utbildning
Apotekare och doktor i biofarmaci och farmakokinetik vid Uppsala Universitet.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i PledPharma AB och SpineMedical AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Över 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Ledande positioner på Astra/Astra Zeneca, bland annat som vice president med ansvar för produktportföljen inom neurodegenerativa sjukdomar. Styrelseledamot i SP Process Development AB, SpineMedical Sverige AB samt LPB Sweden Holding AB.

Totalt aktieinnehav* och optioner
75 070 B-aktier
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 100 000 B-aktier (program 2019/2028)

Gunilla Andersson
Gunilla Andersson

Anställning och roll
Senior Director HR. Anställd sedan 2019. Kontrakterad sedan 2014.

Född
1961

Utbildning
Fil.kand. från linjen för personal- och arbetslivsfrågor med inriktning på arbetsrätt, Lunds universitet.

Andra uppdrag
Driver en egen konsultverksamhet inom HR.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
30 års erfarenhet som HR-konsult och HR-chef från utbildningsorganisationer och läkemedelsbolag som Pharmacia och Novartis.

Totalt aktieinnehav* och optioner
0 aktier
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028)

Oskar Bosson
Oskar Bosson

Anställning och roll
Vice President Investor Relations & Communications. Anställd i bolaget sedan 2020.

Född
1976

Utbildning
Civilingenjör i molekylär bioteknik samt kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Andra uppdrag

Erfarenhet och tidigare uppdrag
17 års erfarenhet inom kommunikationsområdet globalt. Har innehaft seniora roller i företag så som Sobi, Ovako och senast Elekta.

Totalt aktieinnehav* och optioner
3851 B-aktier
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028)

Johanna Fälting
Johanna Fälting

Anställning och roll
Vice President Head of Research. Anställd i bolaget sedan 2012, i nuvarande roll sedan 2020.

Född
1972

Utbildning
Doktor i fysiologi vid Stockholms universitet; licentiatexamen i fysiologi vid Stockholms universitet; masterexamen i biologi vid Stockholms universitet.

Andra uppdrag

Erfarenhet och tidigare uppdrag
19 års erfarenhet av neurovetenskap/farmakologi, läkemedelsforskning, translationell vetenskap och utveckling inom global läkemedelsindustri och bioteknik.

Totalt aktieinnehav* och optioner
38 355 B-aktier
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028)

Lars Lannfelt
Lars Lannfelt

Anställning och roll
Senior Vice President för samarbeten med universitet. Grundare av BioArctic 2003.

Född
1949

Utbildning
Läkarexamen vid Karolinska Institutet, specialist i psykiatri, doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet, specialist i geriatrik.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Demban AB och LPB Sweden AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Mer än 35 års erfarenhet från forskning om Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Professor i geriatrik vid Uppsala Universitet, seniorprofessor och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Grundare av BioArctic 2003, styrelseordförande i bolaget samt ett antal uppdrag och roller i bolaget.

Totalt aktieinnehav* och optioner
8 639 998 A-aktier genom bolaget Demban AB.
22 628 052 B-aktier genom bolaget Demban AB
0 optioner

Christine Lind
Christine Lind

Uppdrag och roll**
Strategy and Business Development Advisor sedan 2019.

Född
1974

Utbildning
Kandidatexamen i finans och informationssystem från New York University, samt en MBA-utbildning i finans och organisationsledning från Columbia Business School.

Andra uppdrag
Ordförande och vd i Lind Growth Strategy AB. Styrelseledamot i Immunicum AB och Xspray Pharma AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
EVP Strategic Business Development i Medivir AB samt vd i Medivir AB. Vice President Business Development LifeCell Corporation. Har arbetat inom investment banking under tolv år, vid Merrill Lynch & Co. och Gerard Klauer Mattison & Co med inriktning på strategisk rådgivning och kapitalanskaffning för bioteknik- och läkemedelsbolag.

Totalt aktieinnehav* och optioner
2 000 B-aktier

Jan Mattsson
Jan Mattsson

Anställning och roll
Vice President Finance, Chief Financial Officer. Anställd i bolaget sedan 2017.

Född
1960

Utbildning
Civilekonomexamen vid Örebro Universitet.

Andra uppdrag

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Över 30 års erfarenhet av ekonomi och finans, bland annat CFO i Sefina Finance AB, Allenex AB, Argnor Wireless Ventures AB, Logitall AB och Investment AB Kinnevik. Styrelseledamot i Sefina Svensk Pantbelåning AB och Humidus AB.

Totalt aktieinnehav* och optioner
42 270 B-aktier privat och genom bolaget Almsäter Interim Management AB
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028)

Mikael Moge
Mikael Moge

Anställning och roll
Vice President Chemistry, Manufacturing & Control sedan 2018 och Director Quality in Operations sedan 2020. Anställd i bolaget sedan 2012.

Född
1967

Utbildning
Civilingenjör kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm; teknologie doktor organisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Andra uppdrag

Erfarenhet och tidigare uppdrag
23 års erfarenhet från läkemedelsutveckling och 19 års erfarenhet som forsknings- och utvecklingschef inom processutveckling och GMP-tillverkning. Tidigare sektionschef inom Process R&D på AstraZeneca.

Totalt aktieinnehav* och optioner
6 825 B-aktier
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028)

Christer Möller
Christer Möller

Anställning och roll
Vice President Pre-Clinical Development, Chief Scientific Officer. Anställd i bolaget sedan 2006.

Född
1959

Utbildning
Fil. Kand. i Biologi vid Stockholms universitet, doktor i Medicinsk Vetenskap vid Karolinska Institutet.

Andra uppdrag

Erfarenhet och tidigare uppdrag
21 års erfarenhet av utveckling av proteinläkemedel från idé till klinisk prövning bland annat i ledande positioner från mindre biotech/läkemedelsbolag, bland annat Zymenex A/S. Därutöver en omfattande akademisk erfarenhet där han drivit forskningsprojekt om tillväxtfaktorer samt preklinisk forskning inom diabetes.

Totalt aktieinnehav* och optioner
43 770 B-aktier
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028)

Tomas Odergren
Tomas Odergren

Anställning och roll
Chief Medical Officer sedan januari 2020. Tidigare Senior Director Clinical Strategy på BioArctic.

Född
1959

Utbildning
Läkarexamen och specialistutbildning i neurologi, Med Dr Karolinska Institutet, Farmaceutisk medicin EUCOR/ECPM Certifierad

Andra uppdrag
Senior Clinical Consultant GKeller Consulting.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Över 20 års erfarenhet läkemedelsindustrin i ledande positioner inom klinisk forskning på AstraZeneca och H Lundbeck. Chief Specialist ICR Neurology H Lundbeck A/S (2015-2017)

Totalt aktieinnehav* och optioner
5 200 B-aktier
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028)

Nora Sjödin
Nora Sjödin

Anställning och roll
Vice President Regulatory Affairs. Anställd i bolaget sedan 2017.

Född
1957

Utbildning
Legitimerad sjuksköterska. Fil. Kand.

Andra uppdrag

Tidigare uppdrag
26 års erfarenhet från ledande positioner inom global Regulatory Affairs, från tidig utvecklingsfas till produkt på marknad, i bolag som AstraZeneca, NDA Regulatory Service och Pharmalink.

Totalt aktieinnehav* och optioner
2 000 B-aktier
Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program
2019/2028)

*Avser eget innehav, närståendes innehav, innehav i bolag och i kapitalförsäkring.

Innehav i BioArctic AB per den 20 oktober 2019.