Skip to content

Lecanemab vinnare i två kategorier på The Scrip Awards 2023

Icke-regulatoriskt

Stockholm, 20 november 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) innovation lecanemab (Leqembi®), utvecklad i samarbete med Eisai, har tilldeladats priset för Bästa nya läkemedel och priset för Årets kliniska framsteg vid Scrip Awards 2023.

Scrip Awards firar årligen de främsta innovationerna och prestationerna inom den internationella biofarmaindustrin.

Priset för bästa nya läkemedel är en utmärkelse för framstående insatser inom läkemedelsutveckling. Priset tilldelas lecanemab, den första och enda behandlingen som har godkänts i Japan och USA som visats bromsa försämringen av kognition och funktion och påverka den underliggande patologin vid Alzheimers sjukdom.

Priset för Årets kliniska framsteg belönar en ny läkemedelsprodukt som har visat framgång i en klinisk prövning som förväntas leda till framsteg inom hälso- och sjukvården. Priset uppmärksammar den framgångsrika fas-3 studien av lecanemab – Clarity AD.

– Det är en stor ära att tillsammans med Eisai kunna fira de här prestigefyllda priserna och se hur mer än 20 års forskning nu ger resultat, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic. Det är spännande att vara en del av paradigmskiftet inom behandlingen av Alzheimers sjukdom och kunna ge verkligt hopp till miljontals drabbade patienter.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska ansökningar avseende Leqembi globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder, i väntan på ett potentiellt godkännande i EU.


 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2023, kl. 08.30 CET.

Förskrivningsinformationen för Leqembi i USA kan läsas här (engelska).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail:
oskar.bosson@bioarctic.se

Telefon: +46 70 410 71 80

Jiang Millington, Director Corporate Communication and Social Media
E-mail: jiang.millington@bioarctic.se

Telefon: +46 79 33 99 166

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai 
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen. 

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Denna samverkan har resulterat i världens första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.