Lars Lannfelt får Alzheimerfondens stora forskningspris 2019

Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet, har tilldelats Alzheimerfondens stora forskningspris 2019 om 2,5 miljoner kronor. Han får priset för läkemedelskandidaten BAN2401, som har visat positiva resultat i en Fas 2b-studie med 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Antikroppen eliminerar de lösliga toxiska aggregaten av amyloid-beta, som kallas protofibriller, och som anses vara orsaken bakom Alzheimers sjukdom. Lars Lannfelt grundade BioArctic 2003, tillsammans med docent Pär Gellerfors, och är idag fortsatt aktiv i bolaget.

Alzheimerfondens motivering till 2019 års forskningspris lyder:

”Årets mottagare av Alzheimerfondens stora forskningspris är professor Lars Lannfelt. Professor Lannfelt föräras priset för sitt mångåriga forskningsarbete rörande de grundläggande sjukdomsframkallande förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, hur de kan orsakas av genetiska förändringar och hur förändringarna kan diagnostiseras samt angripas med nya läkemedel. Ett av dessa läkemedel är det som hela världen nu hoppas skall visa sig vara effektivt mot Alzheimers sjukdom, vilket vi snart kommer att få veta”, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

”Jag är oerhört glad och hedrad över att få ta emot detta mycket fina pris för min forskning”, säger Lars Lannfelt, Senior Vice President och ansvarig för samarbeten med universitet på BioArctic.

Läs mer på Alzheimerfondens hemsida.