Kultur och värdegrund

Kultur av nyfikenhet och innovation

För att vi ska uppnå vår vision och mission uppmuntrar BioArctic en stark kultur av nyfikenhet och innovation hos våra medarbetare och samarbetspartners. Vi eftersträvar också att vara en eftertraktad och ledande partner inom våra forskningsområden för forskargrupper på universitet, i läkemedelsindustrin och inom sjukvårdssektorn.

Vår värdegrund är vår ledstjärna

Vår värdegrund leder oss i vårt beslutsfattande, definierar våra frågeställningar och bygger BioArctics kultur.

Vårt starka engagemang för företagets värderingar hjälper oss att genomföra strategin i linje med vår vision och mission.

  • Respekt – vi agerar respektfullt
  • Engagemang – vi är engagerade i allt vi gör
  • Samarbete – vi samarbetar för att uppnå våra gemensamma mål
  • Ansvar – vi ta ansvar för att leverera i tid med hög kvalitet och delar med oss av våra kunskaper