Kultur och värdegrund

Kultur av nyfikenhet och innovation

För att vi ska uppnå vår vision och mission uppmuntrar BioArctic en stark kultur av nyfikenhet och innovation hos våra medarbetare och samarbetspartners. Vi eftersträvar också att vara en eftertraktad och ledande partner inom våra forskningsområden för forskargrupper på universitet, i läkemedelsindustrin och inom sjukvårdssektorn.

Vår värdegrund är vår ledstjärna

Vår värdegrund leder oss i vårt beslutsfattande, definierar våra frågeställningar och bygger BioArctics kultur.

Vårt starka engagemang för företagets värderingar hjälper oss att genomföra strategin i linje med vår vision och mission.

  • Vetenskapsdrivet – vi drivs av vår önskan att förstå sjukdomarna för att kunna utveckla nya behandlingsstrategier
  • Samarbete – vi samarbetar för att uppnå våra gemensamma mål
  • Engagemang – vi är engagerade i allt vi gör
  • Ansvar – vi levererar vetenskap av hög kvalitet
  • Respekt – vi agerar respektfullt