Kort från bolagsstämman 2016

BioArctic Neuroscience AB:s ordinarie bolagsstämma hölls den 22 juni 2016.

Ändring av företagets namn

Vid stämman beslutades att företagets namns ska ändras från BioArctic Neuroscience AB till BioArctic AB. Namnändringen trädde i kraft den 14 juli 2016.

Val av styrelsemedlemmar

Pär Gellerfors, Hans Ekelund, Ivar Verner och Mikael Smedeby omvaldes som ordinarie styrelsemedlemmar. Wenche Rolfsen valdes till ny styrelseledamot. Lars Lannfelt omvaldes som styrelseordförande.

Presentation av Wenche Rolfsen

Wenche Rolfsen, docent, har lång erfarenhet från svensk och internationell läkemedelsindustri och har innehaft ett antal ledande positioner inom Pharmacia & Upjohn och Quintiles. Hon är för närvarande styrelseordförande i Index Pharmaceuticals och styrelseledamot i Swedish Match, Moberg Pharma, Industrifonden, Smartfish och BioArctic.

Mer information

För mer information, vänligen kontakta Lars Lannfelt, lars.lannfelt@bioarctic.se