Kontakt

För mer information, vänligen kontakt:

Jan Mattsson
Jan Mattsson
Vice President Finance, Chief Financial Officer
0703-52 27 72