Karriär

Våra medarbetare, konsulter och samarbetspartners representerar en mångfald och skapar en arbetsplats med internationell och dynamisk miljö. Vi betraktar mångfald som en konkurrensfördel.

För att uppnå vår vision fokuserar vi på vår kärnverksamhet och uppmuntrar en stark kultur av nyfikenhet och innovation hos våra medarbetare, konsulter och samarbetspartners. Vi eftersträvar även att vara en eftertraktad samarbetspartner för forskargrupper på universitet, i läkemedelsindustrin och inom sjukvårdssektorn.

Att vara med i vårt team

Vi är övertygade om att delaktighet, förtroende och återkoppling gynnar ett positivt arbetsklimat och bidrar till våra medarbetares och BioArctics framgång.

Vi uppmuntrar utveckling

Vi vill att alla våra medarbetare når sin fulla potential och individens utvecklingsplan är därför en blandning av företagets mål och personliga ambitioner. Vi uppmuntrar även till fortsatt utveckling genom att erbjuda individer nya roller och uppgifter i våra projekt.

Vår värdegrund

Nyckeln till BioArctics framgång kan hittas i vår värdegrund:

  • Vetenskapsdrivet – vi drivs av vår önskan att förstå sjukdomarna för att kunna utveckla nya behandlingsstrategier
  • Respekt – vi agerar respektfullt
  • Engagemang – vi är engagerade i allt vi gör
  • Samarbete – vi samarbetar för att uppnå våra gemensamma mål
  • Ansvar – vi levererar vetenskap av hög kvalitet