Kalender

Delårsrapport januari – september 2019

BioArctic publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019, den 24 oktober 2019, klockan 08:00 (CET). BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analy...

Bokslutskommuniké 2019

BioArctic AB (publ) publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019, torsdagen den 6 februari 2020, klockan 08:00 (CET).

Delårsrapport januari – mars 2020

BioArctic AB (publ) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2020, onsdagen den 22 april 2020, klockan 08:00 (CET).

Årsstämma 2020

Årsstämma 2029 kommer att äga rum hos Grant Thornton Sweden AB, Sveavägen 20, Stockholm, torsdagen den 7 maj 2020, kl. 17.00.

Stolt partner till: