Kalender

Delårsrapport januari – mars 2020

BioArctic AB (publ) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2020, onsdagen den 22 april 2020, klockan 08:00 (CET).

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 kommer att äga rum torsdagen den 2 maj 2020, kl. 17.00 på Lindhagen Konferens, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Registrering påbörjas klockan 16:30. Mer information: Årsstämma 2020...

Stolt partner till: