Kalender

Bokslutskommuniké 2019

BioArctic AB (publ) publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019, torsdagen den 6 februari 2020, klockan 08:00 (CET).

Delårsrapport januari – mars 2020

BioArctic AB (publ) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2020, onsdagen den 22 april 2020, klockan 08:00 (CET).

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 kommer att äga rum torsdagen den 7 maj 2020, kl. 17.00 på Lindhagen Konferens, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Registrering påbörjas klockan 16:30.

Stolt partner till: