Jan Mattsson har anställts som CFO

BioArctic AB har anställt Jan Mattsson som CFO. Han har sedan februari 2017 arbetat som CFO på konsultbasis i bolaget. Han tillträdde sin anställning i bolaget per den 1 augusti.

Jan Mattsson är civilekonom och har erfarenhet som CFO bland annat från Sefina Finance AB, Allenex AB, Argnor Wireless Ventures AB, Logitall AB och Investment Kinnevik AB.

”BioArctic befinner sig i stark utveckling. Vi är därför mycket glada över att kunna anställa Jan Mattsson då hans gedigna erfarenhet inom redovisnings- och finansieringsområdet har visat sig vara en stor tillgång för bolaget”, säger Gunilla Osswald, VD i BioArctic.