Skip to content

BioArctics behandling av personuppgifter

Här presenteras BioArctic AB:s tillvägagångssätt för hantering av personuppgifter i sociala mediekanaler. Nedan beskrivs hur företaget använder och behandlar personuppgifter i dessa kanaler samt vikten av att vara försiktig med delning av information.

Syftet med användning av sociala medier

BioArctic är aktivt närvarande på Facebook, Instagram, Threads, LinkedIn, Youtube och X. Vi använder dessa plattformar för att kommunicera och dela nyheter och kunskap om de sjukdomar som BioArctic forskar på, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Lewy body-demens, ALS och vår forskning kring blod-hjärnbarriären.

Behandlade personuppgifter

Sociala medier bygger på användares skapande och delning av innehåll. Genom interaktion med andra människor på sociala mediasidor, bidrar användare till att skapa ett mervärde för sig själva och andra. Samtidigt innebär detta att personuppgifter (både egna och andras) sprids i varierande grad.

BioArctic behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med personer som kontaktar oss samt med andra intresserade av företagets innehåll. Vi hanterar uppgifter genom att läsa, besvara, dölja och ibland radera kommentarer och inlägg i våra sociala mediekanaler.

Om du väljer att publicera innehåll (t.ex. skriva kommentarer, dela inlägg, skicka direktmeddelanden, ladda upp bilder) på någon av våra sidor, kommer dina personuppgifter att behandlas. Det kan innebära att ditt namn blir synligt och klickbart eller att dina intressen loggas.

Dina personuppgifter lagras och används alltid av den specifika tjänst där du publicerat dem (t.ex. Facebook). BioArctic har ingen kontroll över hur dessa leverantörer hanterar dina uppgifter då detta regleras helt av deras villkor.

Vissa personuppgifter är särskilt känsliga och skyddas mer strikt enligt GDPR. Exempelvis kan hälsotillstånd vara sådana känsliga personuppgifter.

Du har alltid möjligheten att radera det du har publicerat (t.ex. kommentarer) och sluta gilla/följa BioArctics konton för att minska den omfattning av personuppgiftsbehandling som sker när du interagerar med BioArctics konton.

Som användare har du också möjligheten att blockera eller spärra BioArctics konton.

Överföring till tredje land

Inom EU erbjuder GDPR (Dataskyddsförordningen) ett enhetligt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Sedan juli 2023 finns en överenskommelse mellan EU och USA, EU-US Data Privacy Framwork, för att säkerställa att personuppgiftshanteringen till tredje land uppfyller Eus dataskyddshanteringskrav.

Det är bra att veta att särskilt brottsbekämpande myndigheter i USA kan få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala medietjänsten. Dessa myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan bidra till att förhindra terrorism.

Vi uppmanar er att vara medvetna om dessa risker när ni väljer att dela innehåll på sociala medier och att agera med försiktighet.

Personuppgifter och marknadsföring på sociala medieplattformar

Ibland utför vi marknadsföring på sociala medier. Syftet med att annonsera på dessa plattformar är att nå ut till en bred publik och öka spridningen av vårt innehåll. Marknadsföring är också användbart när vi vill nå specifika målgrupper som vi normalt sett inte når genom våra övriga, vanliga kommunikationskanaler.

Annonskampanjer kan ha olika mål, till exempel att driva trafik till en webbsida, öka antalet visningar av en video eller öka spridningen avvårt innehåll. Vi kan även använda annonser för att marknadsföra eller informera om evenemang som seminarier eller föreläsningar.

För att göra annonserna mer relevanta för mottagarna skapar vi målgrupper baserat på den information som den sociala mediaplattformen har samlat in om användarna. Detta innebär att vi profilerar användarna, ofta efter ålder och geografisk hemvist, men det är nödvändigt för att vår kommunikation ska vara träffsäker och effektiv. Exempelvis kan det handla om att vi riktar annonser på ett specifikt språk till det land eller de länder där språket talas.

I vår kommunikation om sjukdomar och sjukdomsbehandling kan det hända att vi riktar annonser till personer som följer BioArctic på den sociala medieplattform där annonseringen sker, eller personer som har gillat ett inlägg eller tittat på en video i minst 15 sekunder.

BioArctic marknadsför inte information om receptbelagda läkemedel gentemot allmänheten.

Från och med januari 2022 är det inte tillåtet att rikta annonser baserat på personuppgifter som kan anses vara särskilt känsliga, exempelvis hälsa, ras, etnicitet, politisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning, enligt Facebooks riktlinjer.

Genom att använda marknadsföring på sociala medieplattformar får BioArctic inte tillgång till personuppgifter som kan kopplas till enskilda personer. All behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala medietjänsten.

Om du besöker vår Facebook-sida kan du klicka på avsnittet ”Sidtransparens” och därifrån få tillgång till ”Annonsbiblioteket” där pågående och genomförda annonskampanjer visas.

För mer information om varför vissa annonser på Facebook, Instagram, Messenger eller Threads visas för dig och hur du kan påverka detta, rekommenderar vi att du besöker Metas hjälpsidor.

Behandling av personuppgifter och rättigheter på Instagram

Följande konton omfattas: instagram.com/bioarcticab

Vi hanterar dina personuppgifter med hänsyn till vårt berättigade intresse av att kommunicera kring BioArctics verksamhet och om de sjukdomar som vi forskar på.

Om du inte önskar att dina personuppgifter, såsom inlägg, ska finnas på vår Instagramsida, vänligen kontakta oss. Du ansvarar själv för att ta bort personuppgifter i form av gilla-markeringar, reposts och kommentarer.

Behandling av personuppgifter och rättigheter på X

Följande konton omfattas: x.com/bioarcticab

Vi hanterar dina personuppgifter med hänsyn till vårt berättigade intresse av att kommunicera kring BioArctics verksamhet och om de sjukdomar som vi forskar på.

Om du inte önskar att dina personuppgifter, såsom inlägg, ska finnas på vår X, vänligen kontakta oss. Du ansvarar själv för att ta bort personuppgifter i form av gilla-markeringar, retweets och kommentarer.

Behandling av personuppgifter och rättigheter på LinkedIn

Följande konton omfattas: linkedIn.com/company/bioarcticab

Vi hanterar dina personuppgifter med hänsyn till vårt berättigade intresse av att kommunicera kring BioArctics verksamhet och om de sjukdomar som vi forskar på.

Om du inte önskar att dina personuppgifter, såsom inlägg, ska finnas på vår LinkedIn, vänligen kontakta oss. Du ansvarar själv för att ta bort personuppgifter i form av gilla-markeringar, reposts och kommentarer.

Behandling av personuppgifter och rättigheter på Facebooksidan BioArctic

Konton som omfattas: https://www.facebook.com/BioArctic

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kommunicera kring BioArctics verksamhet och om de sjukdomar som vi forskar på.  

Väljer du att skicka privata meddelanden till oss erbjuder Facebook inga möjligheter att radera konversationen.  

Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas i inlägg på vår Facebooksida kan du ta kontakt med oss och berätta i vilket inlägg det gäller så hjälper vi dig. Personuppgifter i form av gilla, dela och kommentarer tar du bort på egen hand. 

Du som facebookanvändare har åtkomst till din information och kan ladda ner den från Facebook. Du kan också radera enskilda inlägg eller ta bort ditt konto. 

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande adress:

BioArctic AB
Address: Warfvinges väg 35, SE-112 51 Stockholm, Sweden

E-mail till dataskyddsombud: dpo@bioarctic.se
Phone: +46 8 695 6930

Gallringsprinciper

De sociala medierna som vi använder har sina egna gallringsprinciper. Dessa principer kan du hitta på deras respektive webbplatser.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på följande adress:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm