Innovativ Alzheimerbehandling: Nytt licensavtal mellan BioArctic och Eisai om ”back-up” program till BAN2401

BioArctic Neuroscience AB meddelar idag att ett nytt licensavtal har undertecknats mellan BioArctic och det japanska läkemedelsföretaget Eisai Co., Ltd.

BioArctic och Eisai har sedan mer än tio år ett mycket framgångsrikt samarbete. Tre forskningssamarbetsprojekt rör innovativa behandlingar för Alzheimers sjukdom, BAN2401, en “back-up” antikropp och en ny målmolekyl. Behandlingarna syftar till att påverka sjukdomens patologi, stoppa eller bromsa sjukdomsförloppet och ge patienterna bättre livskvalitet.

BAN2401 är en monoklonal antikropp som selektivt binder och eliminerar protofibriller av beta-amyloid [1]. Dessa lösliga toxiska aggregat leder till degenerering av celler i hjärnan vilket orsakar Alzheimers sjukdom. BAN 2401 syftar till att stoppa eller bromsa upp sjukdomsutvecklingen och den kontinuerliga försämringen av kognitiva funktioner hos patienter med Alzheimers sjukdom. Eisai har förvärvat de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom. BioArctic behåller rätten att marknadsföra antikroppen i de nordiska länderna och att använda den för andra potentiella medicinska indikationer.

BAN2401 studeras för närvarande i en klinisk prövning med upp till 800 Alzheimerpatienter med tidigt stadium av sjukdomen för att utvärdera effekten på kognition och biomarkörer som speglar progressionen av sjukdomen [2]. Eisai driver det kliniska programmet och utvecklingen av BAN2401 i samarbete med BioArctic.

Det nya licensavtalet rör en ”back-up” antikropp till BAN2401 som är resultatet av ett av forskningssamarbetsprojekten mellan Eisai och BioArctic. Eisai har förvärvat de globala rättigheterna till att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra ”back-up” antikroppen för behandling av Alzheimers sjukdom. BioArctic behåller rättigheterna att marknadsföra antikroppen i de nordiska länderna.

”Vi är mycket nöjda med det nya licensavtalet med Eisai, som är ett världsledande läkemedelsbolag inom forskningen kring Alzheimers sjukdom, och detta är ett tydligt bevis på framgången för vårt mångåriga samarbete. Eisai är en mycket viktig samarbetspartner för BioArctic och vi hoppas att vår gemensamma forskning och utveckling kommer att leda fram till nya effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar för Alzheimerpatienter”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic Neuroscience.

För mer information, kontakta:

BioArctic Neuroscience AB
Gunilla Osswald, VD
Tel: 08-695 69 33
e-mail: gunilla.osswald@bioarctic.se

[1] http://www.alzforum.org/therapeutics/ban2401

[2] http://www.alzforum.org/news/conference-coverage/ctad-adaptive-antibody-trial-try-bayesian-statistics