Innovativ Alzheimerbehandling: Nytt forskningsavtal mellan BioArctic och Eisai

BioArctic Neuroscience AB meddelar idag att ett nytt forskningsavtal slutits mellan BioArctic och det japanska läkemedelsbolaget Eisai. Forskningen kommer att leda till en ny innovativ behandling för Alzheimers sjukdom. Behandlingen syftar till att påverka sjukdomens patologi, bromsa sjukdomsförloppet och ge patienterna bättre livskvalitet.

BioArctic och Eisai har ett mycket framgångsrikt samarbete sedan mer än tio år. Vårt tidigare forsningssamarbete har resulterat i en innovativ behandling för Alzheimers sjukdom, BAN2401. BAN2401 är den första monoklonala antikroppen i kliniska prövningar som binder selektivt till och eliminerar protofibriller av beta-amyloid [1,2,3]. Dessa lösliga toxiska aggregat leder till degeneration av hjärnceller vilket orsakar Alzheimers sjukdom. BAN2401 syftar till att bromsa sjukdomsförloppet och den kontinuerliga kognitiva försämringen hos Alzheimerpatienter.

BAN2401 studeras för närvarande i en klinisk prövning med upp till 800 Alzheimerpatienter med tidigt stadium av sjukdomen och syftar till att utvärdera effekten på kognition och biomarkörer som speglar sjukdomens utveckling. Eisai driver det kliniska programmet och utvecklingen av BAN2401 i samarbete med BioArctic.

“Vi är glada över det nya forskningssamarbetet med Eisai, som är ett världsledande läkemedelsbolag inom Alzheimerforskningen och detta är ett tydligt bevis på framgången för vårt tidigare mångåriga samarbete. Eisai är en mycket viktig partner för BioArctic och vi hoppas att denna nya forskning ska leda fram till en ny behandling för Alzheimerpatienter som kompletterar BAN2401”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic Neuroscience.

För mer information, kontakta:

BioArctic Neuroscience AB
Gunilla Osswald, CEO
Tel: +46-8-695 69 33
e-mail: gunilla.osswald@bioarctic.se

1. http://www.alzforum.org/therapeutics/ban2401
2. The Murine Version of BAN2401 (mAb158) Selectively Reduces Amyloid-b Protofibrils in Brain and Cerebrospinal Fluid of tg ArcSwe Mice, Stina Tucker et al, Journal of Alzheimer´s Disease 43 (2015) 575-588
3.  Perspectives on future Alzheimer therapies: amyloid-b protofibrils – a new target for immunotherapy with BAN2401 in Alzheimer´s disease; Lars Lannfelt et al. Alzheimer´s Research & Therapy 2014, 6:16