Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics rapport för tredje kvartalet juli – september 2022 den 20 oktober, klockan 9:30

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 14 oktober 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets rapport för tredje kvartalet, perioden juli – september 2022, torsdagen den 20 oktober 2022, klockan 08:00 (CET). 

I anslutning till rapporten bjuder BioArctic in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 20 oktober, klockan 09:30 (CET), då vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera rapporten för det tredje kvartalet, juli – september 2022, följt av en frågestund. 
För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

Sverige: +46 8 519 993 83
Storbritannien: +44 333 300 0804, kod: 87560307#
USA: +1 631 913 1422, kod: 87560307#
Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q3-2022

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats https://www.bioarctic.se/sv/section/investerare/presentationer/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB 
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se  
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2022, kl. 08.30 (CET).

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.