Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics rapport för första kvartalet januari – mars 2022 den 28 april, klockan 9:30

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 20 april 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets rapport för första kvartalet, perioden januari – mars 2022, torsdagen den 28 april 2022, klockan 08:00 (CET).

I anslutning till rapporten bjuder BioArctic in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 28 april, klockan 09:30 (CET), då vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera rapporten för första kvartalet, januari – mars 2022, följt av en frågestund.

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

Sverige: 08 505 583 56
Danmark: +45 823 331 94
Nederländerna: +31 107 129 162
Norge: +47 235 002 36
Schweiz: +41 225 805 976
Storbritannien: +44 333 300 0804
Tyskland: +49 692 222 391 66
USA: +1 631 913 1422

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q1-2022

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats https://www.bioarctic.se/sv/section/investerare/presentationer/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-post:
oskar.bosson@bioarctic.se
 
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2022, kl. 08.00 (CET).

Om BioArctic AB 

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.