Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics rapport för andra kvartalet april – juni 2022 den 12 juli, klockan 9:30

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 5 juli 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets rapport för andra kvartalet, perioden april – juni 2022, tisdagen den 12 juli 2022, klockan 08:00 (CET).

I anslutning till rapporten bjuder BioArctic in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 12 juli, klockan 09:30 (CET), då vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera rapporten för det andra kvartalet, april – juni 2022, följt av en frågestund. 

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

Sverige: +46 8 505 163 86, kod: 4533870#
Storbritannien: +44 203 198 4884, kod: 4533870#
USA: +1 412 317 6300, kod: 4533870#

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q2-2022

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats https://www.bioarctic.se/sv/section/investerare/presentationer/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB 
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se  
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2022, kl. 08.00 (CET).

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.