Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport januari-september 2017 den 8 november

Icke-regulatoriskt

Stockholm, den 3 november, 2017 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2017 den 8 november 2017, klockan 08:00 (CET). BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 8 november, klockan 09:30-10:30 (CET).

VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera delårsrapporten för perioden januari – september 2017 följt av en frågestund. För att delta se nedan:

Vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

  • Sverige 08 566 42662
  • Schweiz + 41 225 675 548
  • Storbritannien + 44 203 008 9801
  • USA + 1 855 753 2235

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q3-2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christina Astrén, Head IR & Communications
Tel: 070 835 43 36
E-post: christina.astren@bioarctic.se

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2017 kl. 10:00 (CET).