Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – september 2018 den 8 november 2018

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 30 oktober 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2018, torsdagen den 8 november 2018, klockan 08:00 (CET).

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 8 november 2018, klockan 09:30-10:30 (CET).

VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera delårsrapporten för perioden januari – september 2018 följt av en frågestund.

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

  • Sverige: 08 506 395 49
  • Danmark: + 45 354 455 75
  • Nederländerna: + 31 207 168 416
  • Schweiz: + 41 225 675 548
  • Storbritannien: + 44 203 008 9815
  • Tyskland: + 49 692 222 290 46
  • USA: +1 855 831 5947

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q3-2018

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats www.bioarctic.se, Investerare, Finansiella rapporter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
Tel: 070 835 43 36
E-post: christina.astren@bioarctic.se

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2018, kl. 09.15 (CET).