Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020 den 4 februari, klockan 9:30

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 26 januari 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020, torsdagen den 4 februari 2021, klockan 08:00 (CET).

I anslutning till rapporten bjuder BioArctic in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 4 februari, klockan 09:30 (CET), då vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera rapporten för perioden januari – december 2020, följt av en frågestund.

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

Sverige: 08 505 583 56
Danmark: +45 781 501 07
Nederländerna: +31 207 219 496
Norge: +47 239 636 88
Schweiz: +41 225 675 632
Storbritannien: +44 333 3009 260
Tyskland: +49 692 222 203 80
USA: +1 833 526 8382

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q4-2020

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats https://www.bioarctic.se/sv/section/investerare/presentationer/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post:
oskar.bosson@bioarctic.se
 
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2021, kl. 08.00 (CET).

Om BioArctic AB 

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.