Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics bokslutskommuniké 2018 den 14 februari 2019

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 7 februari 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018, torsdagen den 14 februari 2019, klockan 08:00 (CET).

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 14 februari, klockan 09:30-10:30 (CET).

VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera bokslutskommunikén för perioden januari – december 2018 följt av en frågestund.

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

  • Sverige: 08 505 583 53
  • Danmark: + 45 781 501 08
  • Nederländerna: + 31 207 219 495
  • Schweiz: + 41 225 675 632
  • Storbritannien: + 44 333 300 9268
  • Tyskland: + 49 692 222 203 77
  • USA: +1 646 722 4957

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q4-2018

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats www.bioarctic.se, Investerare, Finansiella rapporter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
Tel: 070 835 43 36
E-post: christina.astren@bioarctic.se

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.

BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). www.bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2019, kl. 09.15 (CET).