Horizon 2020: BioArctics projekt för ryggmärgsskada i fokus vid Game Plan Europe 2016

Halvvägs genom världens största program för forskning och innovation, Horizon 2020, har cirka 400 svenska organisationer beviljats mer än 550 miljoner Euro i projektfinansiering för att lösa utmaningar för samhället. BioArctics projekt ”SC0806 Regenerative treatment of complete Spinal Cord Injury” var ett av elva utvalda projekt med svenska koordinatorer som presenterades vid Game Plan Europe 2016 i Stockholm den 26 oktober. Denna europeiska policykonferens samlade representanter från Europeiska kommissionen, den svenska regeringen och intressenter från akademi, industri och offentlig sektor.

BioArctic utvecklar en ny behandling för komplett ryggmärgsskada. Projektet har fått finansiering från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 för att genomföra en klinisk studie med patienter med komplett ryggmärgsskada.

”Vi är tacksamma för all uppmärksamhet och allt stöd från Horizon 2020 och Vinnova som vårt innovativa projekt för komplett ryggmärgsskada får. Det finns ett enormt medicinskt behov av behandlingar för komplett ryggmärgsskada eftersom det idag inte finns någon effektiv behandling att tillgå. Offren är ofta unga personer och att upprätthålla en acceptabel livskvalitet är en enorm utmaning”, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic AB.

En ryggmärgsskada inträffar när ett trauma eller en sjukdom skadar ryggmärgen och leder till partiell eller total förlamning. Den årliga globala incidensen av ryggmärgsskada har uppskattats till 22 fall per en miljon människor. Det finns alltså cirka 2,5 miljoner människor som lever med förlamning som idag saknar behandling.

Ny banbrytande teknik

Produkten som är under utveckling, SC0806, är ett biologiskt nedbrytbart hjälpmedel kombinerat med en tillväxtfaktor utformat för att stödja förnyelsen av nerver i ryggmärgen och att återställa dess funktion. Läkemedelskandidaten fick status som Orphan Drug (särläkemedel) inom EU 2010 och i USA 2011. Kliniska prövningar pågår i Sverige tillsammans med partners på Karolinska universitetssjukhuset och de fysioterapeutiska rehabiliteringsklinikerna Rehabilitation Station Stockholm, Laitila Rehabilitation Clinic, Finland och andra nordiska kliniker. Det första exemplaret av Lokomat™, ett robotsystem för gåträning, har installerats vid Rehabilitation Station Stockholm. Projektet har introducerat och installerat ny banbrytande teknologi i Sverige för fysioterapeutisk rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada. Arbetet med att inkludera kliniker i fler nordiska länder pågår.