Skip to content

För att skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna för verksamheten är det nödvändigt att optimera bolagets interna resursförbrukning och sträva efter motsvarande hållbarhet i externa samarbeten.

Vi bidrar till hållbart resursutnyttjande genom att:

  • Utveckla biologiska läkemedel som har en mindre påverkan på miljön och naturen än kemiska läkemedel
  • Säkra god etik och optimal resursåtgång i den prekliniska forskningen
  • Minska spill, elkonsumtion och säkerställa återvinning
  • Vara selektiva och prioritera vilka möten som kräver fysisk närvaro och därmed resor, samt säkra en koordinerad och hållbar resehantering
  • Uppmuntra förslag på hållbara lösningar från medarbetarna
  • Efterfråga leverantörers hållbarhetsarbete vid större upphandlingar, i tillägg till de GMP-krav som leverantörer i förekommande fall måste uppfylla