Skip to content

BioArctic arbetar aktivt för att bolagets medarbetare ska känna ett långsiktigt välbefinnande och engagemang i verksamheten. På så vis mobiliseras en gemensam styrka som bidrar till den övergripande innovationskraften och förmågan att utveckla läkemedel för att förbättra livet för patienter och anhöriga.

Vi verkar för ett hållbart medarbetarskap genom att:

  • Säkerställa marknadsmässiga anställningsvillkor
  • Borga för en hälsosam fysisk och psykosocial arbetsmiljö
  • Driva ett aktivt ledarskaps- och värderingsarbete
  • Uppmuntra och bidra till medarbetares kompetensutveckling
  • Verka för en sund balans mellan arbetsliv och privatliv
  • Stödja och uppmuntra en hälsosam livsstil
  • Ha nolltolerans mot alla typer av trakasserier och diskriminering
  • Aktivt arbeta med mångfalds- och jämställdhetsfrågor