Skip to content

En hållbar affärsmodell är grunden för att kunna fortsätta skapa innovativa projekt som i framtiden kan hjälpa patienter med stora medicinska behov.

Vi verkar för ett hållbart företagande genom att:

  • Främja innovation med målet att BioArctics produkter ska nå marknaden och därmed patienten
  • Behålla och utveckla starka och långsiktiga samarbeten med forskargrupper och andra läkemedelsbolag
  • Arbeta enligt en affärsmodell som skapar långsiktig stabilitet och därmed säkerställa en kontinuerlig återinvestering i forskning och utveckling av nya projekt för framtida samarbeten med läkemedelsbolag
  • Arbeta enligt god affärsetik, transparens och myndighetskrav oavsett om arbetet utförs i egen regi eller av externa samarbetspartner
  • Ha väldefinierade processer för kvalitetsstyrning som uppfyller den strikt reglerade läkemedelsutvecklingen