Skip to content

Anmälningar kan lämnas skriftligen via 2Secures hemsida wb.2secure.se. Du kan även rapportera muntligt genom att ringa +46 (0)771 77 99 77. Använd företagskoden CVG820 för att identifiera att anmälan avser BioArctic. Du kan välja att vara anonym oavsett rapporteringskanal. Var beredd att svara på ytterligare frågor om det ärende som rapporten avser.

Du kan också begära att få göra anmälan vid ett möte genom att registrera en anmälan på hemsidan wb.2secure.se. Mötet hålls då antingen med en representant från BioArctic eller 2Secure, enligt överenskommelse med dig.

Du kan följa ditt ärende via wb.2secure.se. Notera ärendenummer och lösenord som du får när du gör din anmälan i visselblåsarsystemet.

När en anmälan väl har registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar den primära kontaktpunkten i BioArctics visselblåsarkommitté. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på listan att informeras.

När du gör rapporten muntligt har du rätt att granska och korrigera eventuella felaktigheter i din rapport. När du gör en anmälan per telefon får du inloggningsuppgifter för att spåra din anmälan på wb.2secure.se. Om du vill läsa protokollet från din rapport eller göra korrigeringar i efterhand kan detta begäras i webbportalen. Om du vill underteckna protokollet rörande din anmälan, kan även detta begäras via webbportalen. En administratör från 2Secure koordinera detta. Om du väljer att underteckna din anmälan kommer ditt namn/identitet blir känt för 2Secure. 2Secure kommer att skydda din identitet och kommer inte att avslöja denna information för BioArctic. Det innebär att du kan vara anonym gentemot BioArctic, även om du väljer att skriva under din anmälan.

Det är alltid BioArctic som slutligen utvärderar rapporten och beslutar om ytterligare åtgärder.