Hållbarhet

Vi är fast beslutna att vara ledande inom forskning och innovation inom våra terapeutiska fokusområden och att konsekvent upprätthålla en hög nivå på etik och integritet i allt vi gör. Vi tillämpar vår expertis inom vetenskap och innovation på några av de största globala hälsoutmaningarna, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Vi antar också utmaningen att lösa det akuta behovet av en innovativ behandling för komplett ryggmärgsskada. Att utföra ett ansvarsfullt forskningsarbete, uppfylla vår uppförandekod, investera i vår arbetsmiljö, att attrahera och behålla mycket kompetenta och duktiga medarbetare och konsulter är kärnan i vårt förhållningssätt till hållbarhet.

Ansvarsfullt forskningsarbete

Samhället förutsätter att vi utför ett effektivt, etiskt och grundligt forskningsarbete vid utvecklingen av våra läkemedel och behandlingar. Vi vidtar alla säkerhetsåtgärder och fattar alla ansvarsfulla beslut som krävs av lagen och från myndigheter. Vi följer aktivt förändringar vad gäller etiska frågeställningarna i samband med ny vetenskap och nya teknologier, och de potentiella riskerna för patienter som deltar i kliniska prövningar. Att ta ansvar är en av våra kärnvärderingar och det är också en kärnpunkt i vår långsiktiga affärsstrategi och vårt dagliga arbete.