Gunilla Osswald utnämnd till Årets farmaceut

Sveriges Farmaceuter har valt att i år utse BioArctics VD Gunilla Osswald till Årets farmaceut, en utmärkelse som sedan 1983 årligen delas ut av förbundets styrelse. Utmärkelsen tilldelas en farmaceut, verksam i Sverige som, enligt förbundet, genom sina insatser inom den praktiska farmacin har bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället.

”Jag är oerhört glad och hedrad över utmärkelsen. Jag kan ses som en något ovanlig farmaceut eftersom min karriärväg varit en annan än den traditionella farmaceutens. Men på ett forskningsintensivt biofarmabolag, som jag leder idag, är det bra att ha både bakgrunden och förståelsen. Det visar också vilken oerhört god grund vår utbildning är som öppnar dörrar till många olika verksamheter där en farmaceut kan göra väsentlig skillnad,” säger Gunilla Osswald, VD BioArctic.

Priset tillkännagavs idag den 25 september och delas ut den 17 oktober vid en ceremoni arrangerad av Sveriges Farmaceuter. Priset består, förutom av äran, av en prissumma om 10 000 SEK. Gunilla kommer i samband med detta göra en donation till Alzheimerfonden, en organisation som ligger Gunilla varmt om hjärtat. BioArctic stöttar dessutom redan regelbundet Alzheimerfondens arbete.

”Min drivkraft har alltid varit att få vara del av utvecklingen av nya läkemedel. Jag har allt sedan jag avslutade min utbildning vid Uppsala universitet vetat att jag vill vara med om att skapa framtidens läkemedel som kan hjälpa patienter med stora medicinska behov. Idag leder jag ett forskningsintensivt biofarmabolag som arbetar med framtidens läkedelskandidater inom tex Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Den läkemedelskandidat som just nu kommit längst BAN2401 är i en global klinisk Fas 3-studie i Alzheimer patienter. Det är vår förhoppning att läkemedelskandidaten en dag ska bli framtidens läkemedel som kan hjälpa Alzheimerdrabbade patienter på riktigt, en grupp som idag inte har någon medicinsk hjälp annat än symptomlindring,” avslutar Gunilla Osswald.

Sveriges farmaceuter är ett fack- och professionsförbund som är del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.