Första kliniska studien startad med BAN2401

BAN2401 är en ny antikropp riktad mot det neurotoxin som tros orsaka Alzheimers sjukdom, utvecklad av BioArctic Neuroscience.

Studiens primära mål är att fastställa det säkra dosintervallet för BAN2401 och dess effekt på biomarkörer för Alzheimers sjukdom. Över 80 Alzheimerpatienter med mild till moderat form av sjukdomen kommer att delta. BAN2401 är den första monoklonala antikroppen som selektivt binder och effektivt eliminerar amyloidprotofibriller, det toxiska protein som tros orsaka Alzheimers sjukdom.