FDA godkänner klinisk studie i Alzheimerpatienter

Idag godkände FDA den första kliniska studien med BAN2401 i Alzheimerpatienter. BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp riktad mot de toxiska protofibrillerna i Alzheimers sjukdom.

Studien kommer att starta i USA i samarbete med Eisai Co., Ltd. Den nya behandlingsstrategin förväntas kunna bromsa utvecklingen av sjukdomen.