Extra bolagsstämma 4 september 2017

BioArctic AB (publ), org. nr 556601-2679 höll extra bolagsstämma måndagen den 4 september 2017 kl. 17.00 på Warfvinges väg 35 i Stockholm.

Dokumentationen avseende den extra bolagsstämman återfinns nedan.