International Conference on Clinical Trials for Alzheimer’s Disease (CTAD)

BioArctic deltar vid den 12:e International Conference on Clinical Trials for Alzheimer’s Disease (CTAD) 4 december – 7 december. Konferensen äger rum på Hilton Bayfront, San Diego, Kalifornien, USA.

För mer information, vänligen kontakta ir@bioarctic.se.