Delårsrapport januari – september 2019

BioArctic publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019, den 24 oktober 2019, klockan 08:00 (CET).