Ett andra amerikanskt patent beviljat för terapeutiska antikroppar för Parkinsons sjukdom

Den 3 mars 2015 beviljade det amerikanska patentverket BioArctic ett amerikanskt patent (US 8,968,734 B2) som gäller antikroppar för behandling och diagnostik av Parkinsons sjukdom och demens med Lewy-kroppar.

Dessa antikroppar är en ny typ av antikroppar som binder till och reducerar α-synuklein protofibriller i hjärnan och därför är av stort terapeutiskt värde, då α-synuklein  protofibriller tros spela en central roll i sjukdomsprocessen vid Parkinsons sjukdom. Patentet täcker de CDR-regioner (complementarity determining regions) hos antikropparna som är viktiga för att binda α-synuklein protofibriller. Med detta och ett tidigare patent har företaget säkrat de immateriella rättigheterna till ett mycket viktigt terapeutiskt mål i Parkinsons sjukdom. Företaget siktar nu mot att testa säkerhet och effekt av en humaniserad version (PD0805) av denna typ av ny antikropp för första gången i människa i en klinisk prövning.