Ett andra amerikanskt patent beviljat för terapeutiska antikroppar för Parkinsons sjukdom

Den 14 oktober 2014 beviljade det amerikanska patentverket ett andra amerikanskt patent (US 8859501) gällande terapeutiska antikroppar för Parkinsons sjukdom. Patentet täcker de CDR-regioner (complementarity determining regions) hos antikropparna som ger hög specifik bindning till toxiska former av alfa-synuklein som tros orsaka Parkinsons sjukdom.