Enormt intresse för BioArctic/Eisais symposium

BioArctic höll tillsammans med sin partner Eisai ett symposium vid 10th International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases (AD/PD) i Barcelona den 9-13 mars.

Under konferensen belyste ett flertal presentationer den centrala roll som Abeta protofibriller har i patogenesen vid Alzheimers sjukdom. Sessionen var den mest välbesökta under konferensen med 1 600 deltagare. Betydelsen av protofibriller som mål för läkemedel presenterades tillsammans med en uppdatering om de pågående kliniska prövningarna med immunterapi för Alzheimers sjukdom. Också kliniska studier med BAN2401, en Abeta protofibrill-specifik monoklonal antikropp beskrevs. Hur biomarkörer kan användas för diagnos och bedömning av behandlingseffekt belystes också på BioArctic/Eisais symposium.