Skip to content

Eisai presenterade senaste data för läkemedelskandidaten Lecanemab back-up på 2020-års CTAD-kongress

BioArctics samarbetspartner Eisai presenterade nya data gällande läkemedelskandidaten Lecanemab back-up (lecanemab) under CTAD-kongressen (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease Conference) den 4–7 november. Presentationerna inkluderade studiedesign och initiala screeningresultat från fas 3-studien AHEAD 3-45, baslinjedata hos deltagare i den pågående fas-3-studien Clarity AD, samt en uppdatering avseende patienter som deltar i den pågående öppna förlängningsstudien av fas 2b-studien vad gäller Lecanemab back-up’s effekter på amyloidnivåer i hjärnan och ARIA-E-förekomst.