Diagnostik

BioArctic är engagerade i utvecklingen av nya metoder som kan förbättra diagnostiken och utvärderingen av behandling vid Alzheimers- och Parkinsons sjukdom. Bolaget bedriver ett antal projekt i samarbete med kommersiella- och akademiska partners.

Bland annat utvecklar BioArctic biokemiska biomarkörmetoder baserade på bolagets antikroppar för mätningar i ryggvätskeprov. Dessutom arbetar bolaget med framtida möjligheter att kunna mäta biomarkörer med ett enkelt blodprov. BioArctic är vidare verksamt i ett projekt för att förbättra bilddiagnostiken (PET) av hjärnan hos Alzheimerpatienter. Målsättningen är att skapa metoder och verktyg för att bättre kunna diagnostisera sjukdomen, följa sjukdomsutvecklingen samt objektivt mäta effekten av läkemedelsbehandling.

Alzheimerdiagnostik ägs av BioArctic, Parkinsondiagnostik i samarbete med AbbVie.