Skip to content
bioarctic-gunilla-oswald-people-2

Gunilla Osswald

Vd och koncernchef BioArctic AB

Född: 1961

Anställd sedan: 2013

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Egetis Therapeutics AB.

Utbildning: Apotekare och doktor i biofarmaci och farmakokinetik vid Uppsala Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 35 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Ledande positioner på Astra/ Astra Zeneca, bland annat som vice president med ansvar för produktportföljen inom neurodegenerativa sjukdomar. Styrelseledamot i SP Process Development AB.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2013

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 75 070 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 150 000 B-aktier (program 2019/2028).

bioarctic-Gunilla-Andersson-people

Gunilla Andersson

Vice President HR

Född: 1961

Anställd sedan: 2019 (kontrakterad sedan 2014).

Övriga uppdrag: Driver en egen konsultverksamhet inom HR.

Utbildning: Fil.kand. från linjen för personal- och arbetslivsfrågor med inriktning på arbetsrätt, Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 30 års erfarenhet som HR-konsult och HR-chef från utbildningsorganisationer och läkemedelsbolag som Pharmacia och Novartis.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2019

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 0 aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028).

bioarctic-oskar-bosson-people-2

Oskar Bosson

Vice President Investor Relations & Communications

Född: 1976

Anställd sedan: 2020

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Civilingenjör i molekylär bioteknik samt kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Närmare 20 års erfarenhet inom kommunikationsområdet globalt. Har innehaft seniora roller i företag så som Sobi, Ovako och senast Elekta.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2020

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 3 793 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028).

bioarctic-johanna-falting-people-2

Johanna Fälting

Vice President Head of Research

Född: 1972

Anställd sedan: 2012

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Doktor i fysiologi vid Stockholms universitet; licentiatexamen i fysiologi vid Stockholms universitet; masterexamen i biologi vid Stockholms universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i ledande positioner inom forskning och utveckling i global läkemedelsindustri och bioteknik.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2012

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 43 855 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 15 500 B-aktier (program 2019/2028).

bioarctic-anna-kaija-people-3

Anna-Kaija Grönblad

Chief Commercial Officer

Född: 1968

Anställd sedan: 2021 (kontrakterad sedan 2020)

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Fil.kand. i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 25 års erfarenhet av ledande kommersiella roller i global läkemedelsindustri. Tidigare vd för Sanofi AB och General Manager Nordics & Baltics General Medicines.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2021

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 9 300 B-aktier privat och i bolaget Saimi AB. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028).

bioarctic-Lars-Lannfelt-people

Lars Lannfelt

Senior Vice President för samarbeten med universitet. Grundare av BioArctic 2003.

Född: 1949

Anställd sedan: 2016

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BioArctic AB, i Demban AB och i LPB Sweden AB.

Utbildning: Läkarexamen vid Karolinska Institutet, specialist i psykiatri, doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet, specialist i geriatrik.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Mer än 35 års erfarenhet från forskning om Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Professor i geriatrik vid Uppsala Universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Grundare av BioArctic 2003, styrelseordförande i bolaget samt ett antal uppdrag och roller i bolaget.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2003

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic:  8 639 998 A-aktier genom bolaget Demban AB. 20 885 052 B-aktier genom bolaget Demban AB.

bioarctic-Jan-Mattsson-people

Jan Mattsson

Vice President Finance, CFO

Född: 1960

Anställd sedan: 2017

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Civilekonomexamen vid Örebro Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 30 års erfarenhet av ekonomi och finans, bland annat som CFO i Sefina Finance AB, Allenex AB, Argnor Wireless Ventures AB, Logitall AB och Investment AB Kinnevik.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2017

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 36 270 B-aktier privat och genom bolaget Almsäter Interim Management AB. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028).

bioarctic-mikael-moge-people

Mikael Moge

Vice President Chemistry, Manufacturing & Control

Född: 1967

Anställd sedan: 2012

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Civilingenjör kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm; teknologie doktor organisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet från läkemedelsutveckling och 20 års erfarenhet som forsknings- och utvecklingschef inom processutveckling och GMP-tillverkning. Tidigare sektionschef inom Process R&D på AstraZeneca.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2012

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 9 360 aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 19 000 B-aktier (program 2019/2028).

bioarctic-christer-moller-people-2

Christer Möller

Vice President Pre-Clinical Development, Chief Scientific Officer

Född: 1959

Anställd sedan: 2006

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Fil. Kand. i Biologi vid Stockholms universitet, doktor i Medicinsk Vetenskap vid Karolinska Institutet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet av utveckling av proteinläkemedel från idé till klinisk prövning bland annat i ledande positioner från mindre biotech/läkemedelsbolag, bland annat Zymenex A/S. Därutöver en omfattande akademisk erfarenhet från forskningsprojekt om tillväxtfaktorer samt preklinisk forskning inom diabetes.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2006

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 52 770 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 21 000 B-aktier (program 2019/2028).

bioarctic-tomas-odengren-people-2

Tomas Odergren

Chief Medical Officer

Född: 1959

Anställd sedan: 2019 (kontrakterad sedan 2016)

Övriga uppdrag: Senior Clinical Consultant GKeller Consulting.

Utbildning: Läkarexamen och specialistutbildning i neurologi, Med Dr Karolinska Institutet, Farmaceutisk medicin EUCOR/ECPM Certifierad.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 25 års erfarenhet läkemedelsindustrin i ledande positioner inom klinisk forskning på AstraZeneca och H Lundbeck. Chief Specialist ICR Neurology H Lundbeck A/S (2015-2017).

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2020

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 5 700 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028).

*Avser eget innehav, närståendes innehav, innehav i bolag och i kapitalförsäkring.

Loading...