Blod-hjärnbarriärteknologi

Blod-hjärnbarriären kontrollerar utbytet av substanser mellan blodet och hjärnan. Barriären skyddar hjärnan från gifter och andra sjukdomsframkallande ämnen, men kan samtidigt försvåra möjligheten att få läkemedel in i hjärnan.

BioArctic och forskare vid Uppsala universitet samarbetar för att utveckla en teknik som underlättar antikroppars passage över blod-hjärnbarriären. BioArctic erhöll under 2019, tillsammans med Uppsala universitet, forskningsanslag från Vinnova för fortsatt forskning inom projektet blod-hjärnbarriären.

Forskningen, som är i ett tidigt stadium, har visat mycket goda resultat och teknologin har en betydande potential vid behandling av flera olika sjukdomar i hjärnan. Under 2019 har detta verksamhetsområde fått ökat fokus och ytterligare kompetens.

Projektet ägs av BioArctic.