Blod-hjärn barriärteknologi

BioArctic utvecklar tillsammans med Uppsala universitet en teknik för att möjliggöra bättre passage av antikroppar och andra substanser in i hjärnan via blod-hjärn barriären.