Biomarkörer och diagnostik – Parkinsons sjukdom

BioArctic utvecklar metoder för att förbättra den kliniska diagnosen av Parkinsons sjukdom.

Bolaget utvecklar biokemiska metoder för att förbättra den kliniska diagnosen av Parkinsons sjukdom, för att möjliggöra en tidigare och mer exakt diagnos och för att bättre kunna följa utvecklingen av sjukdomen och effekten av läkemedelsbehandling. Projektet är en del av samarbetet med AbbVie kring ABBV-0805.

BioArctic utvecklar också ett biomarkörtest för alfa-synuklein tillsammans med Göteborgs universitet. Testet baseras på mätning av alfa-synuklein i human ryggvätska.

BioArctic har tillsammans med Uppsala universitet startat ett program för bilddiagnostik av hjärnan för att identifiera alfa-synuklein vid Parkinsons sjukdom.

Avsaknad av biomarkörer för att följa sjukdomsutvecklingen

Parkinsons sjukdom diagnosticeras idag genom klinisk undersökning, ibland i kombination med bilddiagnostik av striatum. Det finns idag inga biomarkörer som kan spegla sjukdomsutvecklingen.