Biomarkörer och diagnostik – Alzheimers sjukdom

BioArctic utvecklar en PET-ligand för bilddiagnostik av hjärnan och förbättrade biokemiska metoder.

I samarbete med Uppsala universitet utvecklar BioArctic en ny typ av PET-ligand för avbildning av hjärnan vid Alzheimers sjukdom genom att använda BioArctics antikroppar. Målsättningen är att skapa verktyg för att bättre kunna diagnostisera sjukdomen, följa sjukdomsutvecklingen samt objektivt mäta effekten av läkemedelsbehandling.

BioArctic utvecklar förbättrade biokemiska metoder för att identifiera och mer precist mäta hur patienter svarar på behandlingar mot Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom samt mäta progressionen av sjukdomen. Detta görs i samarbete med Göteborgs universitet.

Brist på biomarkörer som speglar sjukdomsutvecklingen

Alzheimers sjukdom diagnosticeras idag genom klinisk undersökning i kombination med tester av kognitiva funktioner, biokemisk diagnostik i ryggvätskan och bilddiagnostik av hjärnan. I den diagnostiska proceduren ingår också att exkludera andra demenssjukdomar. Det råder brist på biomarkörer som kan spegla sjukdomsutvecklingen.

Vissa biomarkörer som har en direkt relation till den patogena processen är av speciellt intresse för vidare forskning. Amyloid-beta42 är ett utsöndrat protein som är den huvudsakliga beståndsdelen i plack i hjärnan hos dem som drabbats av Alzheimers sjukdom och en komponent i de toxiska oligomererna/protofibrillerna.

Plack kan visualiseras i hjärnan med hjälp av bilddiagnostik med PET (positronemissionstomografi). Nivåerna av amyloid-beta42 i ryggvätska från patienter med Alzheimers sjukdom är typiskt lägre jämfört med ryggvätska från friska kontrollpersoner eller personer med andra demenssjukdomar.

Tau är ett mikrotubuli-associerat protein med hög grad av fosforylering i Alzheimers sjukdom. Både nivåerna av totalt tau och fosforylerat tau i ryggvätska är förhöjda i patienter med Alzheimers sjukdom. Amyloid-beta42, fosorylerat tau och totalt tau i ryggvätska, används idag som biomarkörer.

Läs mer:

Antibody-based PET imaging of amyloid beta in mouse models of Alzheimer’s disease. Dag Sehlin. Xiaotian T. Fang, Linda Cato, Gunnar Antoni, Lars Lannfelt, Stina Syvänen, Nature Communications, Volume: 7, Article number: 10759. Published 19 Feb 2016