Biogen Idec investerar tillsammans med Eisai i BioArctics antikropp BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom

Avtal för att förstärka forsknings- och utvecklingsresurserna i syfte att skapa nya behandlingar för att bromsa sjukdomsutvecklingen i Alzheimers sjukdom.

Eisai Co., Ltd. och Biogen Idec meddelar idag att de har ingått ett samarbete för att utveckla och kommersialisera nästa generations behandlingar av Alzheimers sjukdom. Samarbetet kommer inledningsvis att fokusera på gemensam utveckling och kommersialisering av Eisais två kliniska kandidater: E2609, en BACE-hämmare, och BAN2401, en anti-amyloid beta (Abeta) antikropp inlicensierad från BioArctic Neuroscience AB. Dessa läkemedelskandidater har potential att reducerad toxiska Abeta protofibriller och plack i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom och potentiellt förbättra symtom och bromsa sjukdomsutvecklingen. Avtalet ger också Eisai en option på gemensam utveckling och kommersialisering av två av Biogen Idecs läkemedelskandidater för Alzheimers sjukdom, anti-Abeta antikroppen BIIB037 och en anti-tau monoklonal antikropp.

BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp som är resultatet av den strategiska forskningsalliansen mellan Eisai och BioArctic Neuroscience AB för att identifierad en potentiell immunterapi för Alzheimers sjukdom. BAN2401 tros binda selektivt till och neutralisera och eliminera lösliga, toxiska Abeta protofibriller som tros bidra till den neurodegenerative processen vid Alzheimers sjukdom. BAN2401 har potential att ha en immunmodulerande effekt som kan bromsa sjukdomsutvecklingen. Eisai förvärvade rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och kommersialisera BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom enligt ett avtal som ingicks med BioArctic Neuroscience AB i december 2007. BioArctic Neuroscience AB behöll marknadsrättigheterna för BAN2401 i de nordiska länderna. Förnärvarande studeras substansen i kliniska prövningar i Fas 2b.

”Vi ser detta nya samarbete mellan Eisai och Biogen Idec som ett mycket bra sätt att möjliggöra vidare utveckling av BAN2401 på ett förmånligt sätt och vi hoppas att den kan bromsa sjukdomsförloppet och skapa framtida fördelar för Alzheimer-patienter”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic Neuroscience AB.

Pressmeddelande från  Eisai: http://www.eisai.com/news/news201410.html
Pressmeddelande från Biogen Idec: http://www.biogenidec.com/press_release_details.aspx?ID=14712&Action=1&NewsId=2292&M=NewsV2&PID=61997