BioArctics VD Gunilla Osswald invald som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Vid den senaste akademisammankomsten valdes sju nya ledamöter in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Gunilla Osswald väljs in i IVA:s avdelning för Bioteknik.

”Det är en stor ära för mig att ha blivit invald som ledamot i IVA. Bioteknik är viktigt i framtagningen av nya innovativa behandlingar för patienter med stort medicinskt behov, inte minst inom degenerativa sjukdomar i det centrala nervsystemet. Sverige är en av ledarna inom bioteknik och jag är entusiastisk inför att bidra till IVA:s aktiviteter, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling.

Läs gärna mer i pressmeddelandet från IVA.