Skip to content

BioArctic vinnare av Allbrightpriset 2020

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 15 oktober 2020BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget tilldelats 2020 års Allbrightpris för sitt målinriktade jämställdhetsarbete. Tillkännagivandet gjordes den 15 oktober under Allbrights årliga prisutdelning i Stockholm.   

BioArctic är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap och har tidigare nominerats som finalist till Allbrightpriset år 2018 och 2019.

 – Vi är otroligt glada och stolta över att ha tilldelats årets Allbrightpris. Det är en bekräftelse på att det målmedvetna arbete vi bedriver inom jämställdhetsområdet bär frukt och skapar rätt förutsättningar för vår organisation att framgångsrikt förse patienter världen över med banbrytande behandlingar mot bland annat Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, säger BioArctics vd Gunilla Osswald.

BioArctic har implementerat ett tydligt värderingsdrivet ledarskap byggt på självledarskap, individbaserat ledarskap och projektledarskap som används i hela bolaget. Värdegrunden (respekt, engagemang, samarbete och ansvar) är framtagen av alla medarbetare gemensamt och är en del i det dagliga arbetet.

Stiftelsen Allbright har under arbetet med att utse pristagarna genomfört enkätundersökningar i vilka såväl medarbetare som vd har deltagit och har dessutom intervjuat bolagets vd.

Allbrights motivering lyder: ”Årets vinnare får genomgående högt betyg av medarbetarna gällande bolagets arbete för jämställdhet. När bolagets vd tillträdde återfanns främst män på ledande positioner. Genom aktivt arbete har bolaget nu uppnått jämn könsfördelning organisationen igenom. Som sitt framgångsrecept lyfter bolaget tydliga processer för befordringar och rekryteringar, med utgångspunkt i kunskap och kompetens. Bolaget har självfallet en jämställdhetspolicy på plats, och mäter upplevelser av diskriminering och trakasserier kontinuerligt. Värdegrunden har tagits fram tillsammans med medarbetarna och hålls levande genom hela organisationen. Det är därför inte överraskande att hela 100 procent av medarbetarna skulle rekommendera andra att ta anställning på bolaget i fråga. Vi riktar ett stort grattis till årets Allbrightprisvinnare: BioArctic!”

Årets jury för Allbrightpriset bestod av Barakat Ghebrehawariat, vd Demokrateam, Caroline Farberger, vd Ica Försäkring, Johan Oljeqvist, vd Fryshuset, Lili Assefa, vd Assefa Communication, Michaëla Berglund, vd Michaël Berglund, Nina Åkestam, senior brand specialist Google och Sven Hagströmer, ordförande Avanza och Creades.

För mer information, vänligen kontakta

Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Telephone: + 46 704 10 71 80

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2020, klockan 13:00 (CET).