BioArctic stolt över andraplatsen om Allbrightpriset 2018

Allbrightpriset delas varje år ut till det svenska börsbolag som gjort störst framsteg på jämställdhetsområdet under det gångna året. BioArctic var en av tre finalister om årets Allbrightpris. Priset delades ut den 22 november under en middag i Stockholm med finalisterna och juryn. BioArctic delar andraplatsen med it-konsulten Knowit och årets vinnare är omsorgsbolaget Humana.

BioArctic noterades på Nasdaq Stockholm Mid Cap i oktober 2017 och det här är första gången bolaget är med och tävlar om priset. Alla bolag på Allbrights gröna lista, 47 bolag, nominerades i ett första skede. Prisprocessen har bestått av enkätundersökningar och intervjuer. Både vd och medarbetare har fått möjlighet att göra sin röst hörd.

Juryn kommenterar:

”För första gången i prisets historia delas andraplatsen. BioArctic prisas framför allt för en arbetsplatskultur som ger män och kvinnor samma karriärmöjligheter, enligt medarbetarna själva”.

Årets jury bestod av Michaëla Berglund, styrelseordförande Stiftelsen Allbright, tillika vd, Sven Hagströmer, styrelseledamot Stiftelsen Allbright, tillika styrelseordförande Avanza, Bengt Johansson, vd Forsen, Milad Mohammadi, grundare Järvaskolan, tillika prisad föreläsare, Anna Ryott, styrelseordförande Summa Equity, tillika vice vd Norrsken Foundation och Nina Åkestam, analytiker Google samt aktuell med boken Feministfällan.

VD Gunilla Osswald kommenterar:

”Jag är väldigt glad för att BioArctic har tagit en delad andraplats. Det betyder att vårt arbete för jämställdhet och mångfald har uppmärksammats. BioArctics gemensamma utgångspunkt är att alla medarbetare har lika värde och ska ges samma möjligheter, oavsett bakgrund och individuella olikheter, samt att dessa olikheter i samspel ökar utvecklings- och förändringskraften och blir en tillgång för organisationen.

En icke-diskriminerande arbetsplats är en förutsättning för att kunna tillvarata alla medarbetares kunskaper och kompetenser, och för att kunna arbeta framgångsrikt med att ta fram nya innovativa läkemedel för viktiga sjukdomar med stora medicinskt behov som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och kompletta ryggmärgsskador.

Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund som bygger på fem grundstenar: Vetenskapsdrivet, Respekt, Engagemang, Samarbete och Ansvarstagande. Värdegrunden är framtagen tillsammans med alla medarbetare och är en viktig del i vår verksamhet i strävan att ta fram nya läkemedel som kan förbättra patienternas livskvalitet.”

Om Stiftelsen Allbright

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i det svenska näringslivet. Allbright arbetar aktivt för att påverka näringslivet att arbeta medvetet med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Allbright kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. www.allbright.se